Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Willemi ja Rehe-1 maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Algatamine

Luunja vallavalitsuse 29. dets. 2009 korraldusega nr 346 on algatanud detailplaneeringu koostamine Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksustele ja lähialale. Planeeritava ala suurus on ~ 18 ha. Detailplaneeringu ülesandeks on kaaluda maa-ala elamukruntideks jaotamist, kruntidele ehitusõiguse määramist ning maa osaline sihtotstarbe muutmine. Planeeringu algatamise ettepaneku tegija: Mati Lepik.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.