Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneering

Võimalus avaldada arvamust detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kohta

Teavitame Teid võimalusest avaldada arvamust Luunja vallavolikogu otsuse eelnõule „Veibri külas Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 51 ja osaliselt krundi Pos 49 osas".

Arvamused tuleb esitada kirjalikult Luunja vallavalitsusele aadressile Puiestee 14, Luunja alevik või e-kirjaga aadressil: vald@luunja.ee. Arvamuse esitamise tähtaeg on 13.07.2021 Kui Te ei ole selleks tähtajaks arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldame, et Te ei soovi eelnõu kohta arvamust avaldada.

Eelnõu

Eelnõu lisa


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.