Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneering

Lähteseisukohtade ja KSH VTK kehtetuks tunnistamine

Luunja Vallavolikogu on seoses sadama planeerimisest loobumisega lõpetanud Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja muutnud osaliselt detailplaneeringu koostamise eesmärki (sadama planeerimise kaalumisest on loobutud). Seoses eelnevaga on Luunja vallavalitsus tunnistanud kehtetuks ka detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning väljastanud uued lähteseisukohad elamu- ja puhkeala planeerimiseks. 

 

Lähteseisukohtade ja KSH VTK kinnitamine

Luunja Vallavalitsus kinnitas Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse.

 

Arvamuste küsimine lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta

Luunja vallavalitsus ootab Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta kirjalikke ettepanekuid hiljemalt 23. juuliks 2019. a.

Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.