Menetluses detailplaneeringud

Kavastu külas Kantsi kinnistu detailplaneering (Pos 2)

Kehtetuks tunnistamine
02.02.2021

Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu Luunja Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 9-11.3 kehtestatud Kantsi kinnistu detailplaneeringu korrektuuri krundi Pos 2 osas. 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.