Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Kulleri maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Kulleri (43201:001:0524) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on umbes 3,1 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala üksik- ja kaksikelamu maa kruntideks ja üldmaa krundiks jagamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.

Planeeringuga seonduvad dokumendid:


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.