Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneering

Kehtestamine

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu (03.02.2021). Detailplaneeringuga moodustatakse 6000 m² suurune üksikelamu ja majutushoone maa krunt. Krundile planeeritakse kuni 3 hoonet, ehitisealuse pindalaga kuni 200 m² ja kõrgusega kuni 8 m. Lisaks krunditakse planeeringualal välja kohalike teede maa-alad, mis on ette nähtud avalikku kasutusse. Planeeringuga tehakse Luunja valla üldplaneeringu muutmise ettepanek. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.