Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneering

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

22.09.2021

 

 

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 26.10.2021 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 

Algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 12739 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ning mürahinnang. Täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 

 

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.