Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 12739 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ning mürahinnang. Täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.