Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele Planeeringuala suurus on 13673 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.