Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 20a kinnistut suurusega 3599 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. 

Luunja vallavolikogu otsus


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.