Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksust suurusega 10976 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja Vallavolikogu otsus 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.