Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringu eesmärgk on kaaluda võimalusi suurendada elamukruntide hoonestusalasid ja loobuda maa-alale ühise reoveepuhasti kavandamisest. Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksusi suurusega kokku ligikaudu 1 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Luunja Vallavolikogu otsus


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.