Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee maaüksustele. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks ühepere- ja kahepereelamute kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,8 ha.. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.