Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi suurendada elamukrundi hoonestusala ja hoonete suurimat lubatud arvu. Planeeringuala suurus on 3125 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.