Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine
24.07.2020

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksusele ja lähialale. Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi  planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 1,8 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.