Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneering eelnõu kohta

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneering eelnõu kohta  hiljemalt 17.03.2022 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee.

 

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Mõjuala funktsionaalsed ja ehituslikud seosed

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

Muinsuskaitse eritingimused

 

Menetlusdokumendid

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.