Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneering

Kehtestamine

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringualale moodustatakse kultuuri- ja spordiasutuse maa krunt, millele on ette nähtud kuni kolme hoone rajamine ehitisealuse pindalaga kokku kuni 2500 m², lubatud on kuni 2-korrust ja maksimaalne hoone kõrgus (arvestades spordihalli rajamisega) on 12 m. Maa-alale on kavandatud raamatukogu ja kogukondade tegevuskeskuse rajamine. Juurdepääsud ehituskrundile on kavandatud Sinilinnu teelt ning riigi teelt olemasoleva mahasõidu asukohas. Planeeringualal on ette nähtud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning kaugküte. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel planeeringu teadete all https://luunja.ee/planeerimine.

Avalik väljapanek

Planeeringuala suurus on 12467 m². Planeeringualale antakse ehitusõigus kultuuri- ja spordihoonete rajamiseks nagu nt raamatukogu, külakeskus, spordihall. Juurdepääsud on kavandatud Sinilinnu teelt ning riigi teelt. Planeeringuala riigitee poolsele alale on kavandatud 2,5 m laiune kergliiklustee. Planeeringualal on ette nähtud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ning kaugküte. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 28.12.2020-10.01.2021.

Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Arvamuste küsimine
21.09.2020

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta. Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 22.10.2020 k.a posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

 


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.