Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Ojareinu maaüksuse detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9,77 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks üksikelamumaa ja põllumajandusmaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.