Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Veibri külas Edu tee 2,4,6,8 ja Edu tee kruntide detailplaneering

Lõpetamine

Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Veibri külas Edu tee 2, 4, 6, 8 ja Edu tee kruntide detailplaneeringu koostamise menetluse. Planeering on algatatud eesmärgiga kaaluda nelja olemasoleva krundi asemele kahe elamumaa krundi moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Luunja Vallavalitsus tegi detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsuse põhjusel, et planeeringuala kinnistute omanikud on esitanud avaldused detailplaneeringu lõpetamiseks. 

Luunja vallavalituse korraldus 8. aprill 2020 nr 110


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.