Menetluses detailplaneeringud

Pealkiri
Kellukese maaüksuse detailplaneering
Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu korrektuur
Sengo maaüksuse detailplaneering
Kollu tee 3 kinnistu detailplaneering
Kakumetsa külas Ojareinu maaüksuse detailplaneering
Rõõmu külas Kulleri maaüksuse detailplaneering
Kabina külas Vare maaüksuse detailplaneering
Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneering
Kabina külas Tammeserva ja Mägimänni detailplaneering
Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneering
Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Mäeantsu maaüksuse detailplaneering
Enela maaüksuse detailplaneering
Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneering
Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneering
OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering
Kasepõllu maaüksuse detailplaneering
Linnaääre maaüksuse detailplaneering
Sambla maaüksuse detailplaneering
Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Willemi ja Rehe-1 maaüksuste ning lähiala detailplaneering
Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi detailplaneering
Allika maaüksuse detailplaneering
Edu tee 2,4,6,8 ja Edu tee kruntide detailplaneering
Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Lembitu maaüksuse detailplaneering
Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneering
Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneering
Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse detailplaneering
Toominga naaüksuse detailplaneering