Heakord ja haljastus

 

Vallaeelarve vahenditega hooldatakse avalikult kasutatavaid parke, haljasalasid ja bussipeatusi.

Suurimateks hooldatavateks aladeks on Luunja alevikus paiknev mõisapark, roosiaed ja aleviku avalikud muruplatsid.

Lisaks teostatakse valla asutuste õuealade korrashoidu, teeäärte niitmist ning võsast puhastamist.

 

Valla tellimusel on hooldustööde teostajaks Luunja Varahalduse Sihtasutus

tel 5688 0441, varahaldus@luunja.ee 

 

Kavastu mõisapargi omanikuks on AS Giga, kes teostab ka pargi hooldustöid.

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb