4.10.19

Lasteaiakoha taotlemine

Luunja valla lasteaiajärjekord on kantud üle haridusteenuste e-keskkonda ARNO. Nüüd saab lasteaiakoha sooviavaldusi esitada otse ARNOs.

Keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. 

Lasteaiarühmade komplekteerimine

Lasteaedade direktorid koostavad rühmade esialgsed nimekirjad hiljemalt 1. aprilliks. 
31. augustil rühmade nimekirjad kinnitatakse. 

Õppeaasta jooksul vabanevat kohta pakutakse sobivas vanusegrupis esimesel positsioonil oleva lapse vanemale või hooldajale ARNO keskkonnas automaatselt. Pakutud koha saab vanem vastu võtta või tagasi lükata. Koha vastuvõtmiseks on aega 14 päeva.

Kohatasu Luunja valla lasteaedades käivatele lastele on kehtestatud vallavolikogu 19. detsembri 2013 a määrusega nr 76  Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lastaedades ja see on 6% riiklikult kehtestatud miinimumpalgast kuus.
Toimetaja: KETLIN ALAVÄLI