10.07.19

Omaalgatuse ja vabaühenduste toetamine Luunja vallas

Kohalikke omaalgatusi ja vabaühendusi toetatakse konkursi korras. Konkursi eesmärk on tõsta valla elanike omaalgatust ja aktiivsust, arendada kohalikku elu, edendada kultuuri- ja spordielu Luunja vallas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada projekt. Projekt peab olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või küla arengukavale.

  Tähtajad 2019. aastal:
Projektide esitamine -  1. aprill ja 1. oktoober
Tegevustoetuse taotlemine - 31. oktoober

Alates 01.10.2015 muutus omaalgatuslike projektide toetamine ja tegevustoetuse taotlemine. Uus kord kehtestati Luunja vallavolikogu 27.08.2015. a määrusega nr 34 Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas.

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 1. Omaalgatuse taotlusvorm
Lisa 2. Omaalgatuse toetuse  leping
Lisa 3. Omaalgatuse aruande vorm
Lisa 4. Tegevustoetuse taotlusvorm
Lisa 5. Tegevustoetuse leping
Lisa 6. Tegevustoetuse aruande vorm

 

Vaata lisaks: