Korrakaitse Luunja vallas

 

Kaupo Sirel

  piirkonnapolitseinik

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik 

 E-post: kaupo.sirel@politsei.ee   

 Telefon: 5917 7853

 Vastuvõtt: kokkuleppeliselt

 

 

  Heakorra küsimustega tegeleb vallas menetleja Sergei Täpsi
« Tagasi

Õueala liiklusmärk ei ole võluvits!

Kogukondade esindajad on korduvalt pöördunud piirkonnapolitseiniku poole sooviga paigutada oma kodu ümbrusesse  liiklusmärk „Õueala", kuid sageli  ei teata selle liiklusmärgi kasutamise eesmärke, paigaldamise nõudeid ega märgiga kehtestatavaid reegleid.

Õueala on liiklusruum, kus liiguvad koos vähekaitstud liiklejad ja sõidukid. Selle liikluslahenduse eesmärgiks on tagada vähekaitstud liiklejate eelisõigus sõidukite ees. Õuealal on eesõigus jalakäijatel, mängivatel lastel, jalgratturitel ja teistel kergliiklejatel ning autotranspordi liikumise sujuvus on teisejärguline. See on üks liikluse rahustamiseks kasutatavatest võtetest, mille eesmärk on elukeskkond meeldivamaks muuta, sõidukite mõju vähendada ja kergliiklust edendada.

 

Õuealale kehtib rida nõudeid

  1. Jalakäijad tohivad liikuda ja lapsed mängida kogu õueala ulatuses.
  2. Jalakäijate liikumist õuelal ei tohi piirata.
  3. Sõidukite liikumiskiirus peab olema piiratud ehituslike või muude vahenditega.
  4. Suurim lubatud sõidukiirus õuealal on 20 kilomeetrit tunnis.
  5. Jalakäija vahetuses läheduses tohib sõiduk liikuda selle jalakäija kiirusega.
  6. Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta.
  7. Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
  8. Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit.

Eelnevast tulenevalt ja mõistliku autoliikluse tagamiseks ei peaks õueala olema terve asula suurune. Eelkõige ei tohiks õueala sisse jääda asulat läbiv tee. Näited Luunja vallast, kus õueala kontseptsioon ja märgi nõuded ei lähe kokku olemasoleva liikluskorraldusega, on Ridaküla tee, Pilka küla ja Veibri küla jne. Politsei soovitus, kui tahetakse muuta oma kodukandi liikluskorraldust, on vaja kõigepealt analüüsida, kas õueala märgi paigaldamisel on eelpool toodud nõuded täidetavad. Kui neid pole võimalik täita, on kindlasti parem lahendus üheselt arusaadav kiirusepiirangu märk koos lisatahvliga.

 

Argo Lääts
piirkonnakonstaabel

 


Politsei üldnumber 112
Ohvriabi kriisitelefon 116 006