14.04.20

Koroonaviiruse (COVID-19) tõkestamine Luunja vallas:

♦  Ole teadlik vallas kehtivatest piirangutest
♦  Ole teadlik valla haridusasutuste tegevusest
♦  Lasteaedade kohatasu maksmise vabastus

Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee

« Tagasi

Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasust

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.06.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida eralastehoidudele saamata jääva kohatasu maksumus lapsehoiukohta kasutavate Luunja valla lapsevanemate eest.