14.04.20

Koroonaviiruse (COVID-19) tõkestamine Luunja vallas:

♦  Ole teadlik vallas kehtivatest piirangutest
♦  Ole teadlik valla haridusasutuste tegevusest
♦  Lasteaedade kohatasu maksmise vabastus

Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee

« Tagasi

Head Luunja valla elanikud!

Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Luunja vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, seda eelkõige koduteenuste näol.

Palume abi saamiseks pöörduda järgmiste kontaktide poole:

  • Luunja vallavalitsuse sotsiaalnõunik Kairit Pahk, telefon 741 7101; 5660 8847, e-posti aadress kairit@luunja.ee;
  • Luunja valla sotsiaalhooldustöötaja Sirje Terav, telefon 5331 7767.