Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Põvvatu külas Pedaja tee kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 29.11.2007 otsusega nr 13-18 kehtestatud Tammiku maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Põvvatu külas planeeringus kavandatud liikluspinnale määrata kohanimeks Pedaja tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 22. oktoobrini 2021.

Eelnõu

Lisa 1. Pedaja tee asendiplaan