Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Muri külas Lõvilõua tee, Päevalille tee, Rukkilille tee, Saialille tee, Karikakra tee, Kannikese tee ja Karukella tee kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 16.04.2004 otsusega nr 4-2.2 kehtestatud Lõvi kinnistu detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Muri külas detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele määrata kohanimed Lõvilõua tee, Päevalille tee, Rukkilille tee, Saialille tee, Karikakra tee, Kannikese tee ja Karukella tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 14. veebruarini 2022.

Eelnõu

Lisa 1. Luunja vallas Muri külas Lõvi kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatavate liikluspindade nimed ja ruumikujud

Lisa 2. Luunja vallas Muri külas Lõvi kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatavate liikluspindade nimed ja ruumikujud Maa-ameti kaardil