Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Tahan oma last Luunja valda lasteaiajärjekorda panna. Mida ma pean tegema? 

Vastus: Palun registreerige oma laps lasteaiajärjekorda Luunja valla Arnos.

Küsimus: Oleme kolimas Luunja valda, kuid praegu siia veel sisse kirjutatud ei ole. Kas ma saan oma lapse juba lasteaiajärjekorda panna? 

Vastus: Jah, palun registreerige laps lasteaiajärjekorda Luunja valla Arnos.

Küsimus: Olen registreerinud oma lapse Lohkva lasteaia järjekorda. Millal ma saan lapse Lohkva lasteaeda panna?

Vastus: Lohkva lasteaed võtab lapsi vastu alates 3. eluaastast ja ARNOs registreeritud avalduste  alusel. 

Küsimus: Mida pean tegema, et minu laps saaks Luunja kooli eelkooli? 

Vastus: Luunja valla lastele on Luunja Keskkoolis eelkooli koht olemas. Eelkooli koha kasutamise avalduse saate teha Luunja ARNOs. Täpsemat infot saate Luunja Keskkoolist. 

Küsimus: Kui suur on 2021. aastal Luunja lasteaedades vanema poolt kaetav kohatasu? 

Vastus: 2022. aastal on vanema poolt kaetav kohatasu 39.24 eurot. 

Küsimus: Minule ei ole tulnud Luunja Arnost  teadet, kuigi mu laps peaks sel aastal lasteaiakoha saama. 

Vastus: Palun kontrollige Arno keskkonnas oma andmeid - meiliaadressi ja telefoninumbrit. Palun veenduge, et olete taotluse teinud Luunja valla Arnos, mitte mõne teise omavalitsuse Arnos. Kui te ei ole lasteaia kohapakkumist saanud, ei ole Luunja lasteaias praegu vabu kohti pakkuda. 

Küsimus: Kuidas ma saan oma lapse panna Pajula tee 2 lasteaeda järjekorda?

Vastus: Pajula tee 2 lasteaeda uusi lapsi veel ei registreerita. 2021/22-2022/23. õppeaastal, kui toimub  Midrimaa lasteaia remont, on Pajula tee 2 lasteaed Luunja lasteaia Midrimaa asenduspinnaks. Pajula tee 2 lasteaia saab Luunja Arnos eelistatud lasteaiaks märkida, kui keskuses on Midrimaa lasteaia remont lõppemas. Sellest võimalusest antakse teada Luunja Arno kaudu.

Küsimus: Tahan oma lapse panna Luunja keskkooli 1. klassi. Kuidas ma saan esitada avalduse? 

Vastus: Palun esitage avaldus Luunja valla Arno kaudu. 

Küsimus: Kas minu laps saab Luunja Arnos ise gümnaasiumisse astumise avalduse teha? 

Vastus: Gümnaasiumisse astumise avalduse esitamiseks peab esitaja olema 18-aastane. Enne lapse 18-aastaseks saamist esitab avalduse lapsevanem või eestkostja.