Lemmikloomad

 

 


Koerte ja kasside pidamise eeskiri Luunja vallas

 

 


Mida teha kodutu või hulkuva looma leidmise korral?

 

Luunja vallal on sõlmitud leping Tartu linna lemmikloomade varjupaiga (asukoht Roosi 91K, Tartu) kasutamiseks.

 

Väljakutseid saab esitada varjupaiga telefonil 5333 9272 esmaspäevast laupäevani kell 8:00 - 20:00

Väljaspool ülalnimetatud tööaega reageerime läbi politsei juhtimiskeskuse telefoni 110 hädajuhtumitele, mis kätkevad ohtu inimese või looma elule.

Väljakutsujalt ootame asukoha ja looma kirjeldust (suurus, värvus, käitumine) ning samuti ka olukorra kirjeldust. 

 

Väljaspool Tartu linna reageeritakse väljakutsetele nende kohalike omavalitsuste territooriumile, millistega Tartu linnal ja varjupaigal on sõlmitud teenuse osutamise leping.

Väljakutse peab alati olema kinntatud kohaliku omavalitsuse esindaja poolt. Luunja vallavalitsuse esindajaks on ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing, tel. 7417 225, 50 26 497, tamur@luunja.ee
Valdade väljakutseid teenindatakse üldjuhul tööpäeviti kell 9:00 - 17:00


Veterinaar Aavo Arrak- tel 5647 1121

Osutab Luunja valla haldusterritooriumil järgmiseid töid ja teenuseid:

1. veterinaarteenus

2. omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside varjupaika toimetamine

3. teedel hukkunud loomade koristamine

4. koostöö Tartu linna loomade varjupaigaga
 

 

Metsloomadega seotud hädajuhtumitest saab teada anda Keskkonnaameti telefoni lühinumbril 1313

 

 Vaata lisaks:

Loomakaitseseadus www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp
Lemmikloomade pidamise nõuded www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp
Hulkuvate loomade määrus www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb