« Tagasi

Luunja Vallavolikogu 30.06.2022 istung

Luunja Vallavolikogu juunikuu istung toimub 30. juunil algusega kell 13 Luunja vallamajas ning VOLIS keskkonnas. Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Istungi päevakorras:

  1. Volikogu 21.05.2020 määruse nr 5 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestmine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine. Ettekandja Kairit Pahk.
  2. Luunja valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Hille Luts.
  3. Pilka tee L1 kinnisasja omandamine. Ettekandja Aivo Paabo.
  4. Põvvatu külas Variku (43201:001:0509) maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja Evelin Karjus.
  5. Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja Evelin Karjus.
  6. Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja Evelin Karjus.
  7. Luunja valla hankekord. Ettekandja Marko Jaeger.
  8. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Ettekandja Marko Jaeger.
  9. Osaühingu Luunja Sport asutamine. Ettekandja Aare Anderson.

Istungi eelnõud: 30. juuni istungi päevakorra materjalid