« Tagasi

Luunja vallavolikogu 27.08.2020 istung

Päevakord:

1. Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri muutmisega nõustumine. Ettekandja Teivi Leis.

2. Luunja Vallavolikogu 25.05.2006. a otsusega nr 5-14.1. „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Kasepõllu maaüksusele" algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja määramine. Ettekandja Evelin Karjus.

3. Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 4 osas. Ettekandja Evelin Karjus.

4. Luunja Vallavolikogu 26.02.2015. a määruse nr 12 „Luunja valla haridusasutuste õpetajate ja töötajate töötasustamise alused" kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Aare Anderson.

5. Koostöölepingu sõlmimine. Ettekandja Aare Anderson.

6. Arutelu liikluskorraldusest Kaalukoja ja Tuuleaasa teel. Ettekandja Kaire Vahejõe

7. Info.