« Tagasi

Luunja vallavolikogu 24.09.2020 istung

 

1. Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

2. Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

3. Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu kehtestamine. Ettekanne Evelin Karjus

4. Vallavalitsusele nõusoleku andmine Lohkva Lasteaia ja Luunja Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamiseks. Ettekanne Kairit Pahk, kaasettekanded Tea Pendla ja Uuve Jakimainen

5. Luunja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. Ettekanne Aare Anderson

6. Vallavalitsuse vastus volikogu 17.08.2020 revisjoni aktile. Ettekanne Aare Anderson

7. Vastuskiri valla elanike grupile seoses liikluskorraldusega Kaalukoja ja Tuuleaasa teel. Ettekanne Margo Lempu

  • Eelnõu ja lisamaterjal