« Tagasi

Luunja vallavolikogu 23.07.2020 istung

Päevakord:

 

1. Volikogu määruse eelnõu „Kavastu Lasteaia põhimäärus" kinnitamine. Ettekanne Kadri Sõrmus

2. Kavastu Lasteaia ning Luunja Lasteaia Midrimaa ümberkorraldamine. Ettekanne Kadri sõrmus

3. Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

4. Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning planeeringuala piiri, suuruse ja lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

6. Info