« Tagasi

Luunja vallavolikogu 21.05.2020 istung

Päevakord:

 

 1. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel. Ettekanne Kairit Pahk
 1. Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu algatamine, planeeringuala piiri ja suuruse ning lähtetingimuste kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus
 1. Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus
 1. Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine ning Luunja Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 2 „Veibri külas Ilvese, Karu, Rebase ja Karu tee maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine ning Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" osaline kehtetuks tunnistamine ja osaline muutmine. Ettekanne Evelin Karjus
 1. Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Ettekanne Evelin Karjus
 1. Umbusalduse avaldamine Luunja Vallavolikogu alatisele majanduskomisjoni esimehele. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Umbusalduse avaldamine Luunja Vallavolikogu alatisele hariduskomisjoni esimehele. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Volikogu alatise revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekanne Aare Songe
 1. Luunja Vallavolikogu 16.11.2017 . a otsuse nr 66 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja töövaldkondade määramine" muutmine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Volikogu alatise majanduskomisjoni esimehe valimine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 2. Volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 3. Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 4. Volikogu alatise planeeringu- ja keskkonnakomisjoni esimehe valimine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Volikogu alatise majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekanne komisjoni esimees
 1. Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekanne komisjoni esimees
 1. Volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekanne komisjoni esimees
 1. Volikogu alatise planeeringu ja keskkonnakomisjoni kooseseisu kinnitamine. Ettekanne komisjoni esimees
 1. Luunja Varahalduse Sihtasutuse põhikirja muutmine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Sihtasutuse Luunja Jõesadama põhikirja muutmine. Ettekanne Kaire Vahejõe
 1. Luunja valla esindamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul. Ettekanne Kaire Vahejõe.