« Tagasi

Luunja vallavolikogu 18.06.2020 istung

Luunja valla 2020. a eelarve täitmise aruanne 30. aprilli seisuga. Ettekanne Hille Luts

Luunja valla 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne. Ettekanne Hille Luts, kaasettekanne Aare Anderson

Revisjonikomisjoni aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta. Ettekanne Margo Lempu

Vallavalitsuse vastus audiitori aruandele ja revisjonikomisjoni aktile. Ettekanne Aare Anderson

Luunja valla 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekanne Hille Luts

Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus

Volikogu määruse eelnõu „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord" esimene lugemine. Ettekanne Kaire Vahejõe

Vallavalitsuse informatsioon Luunja Keskkooli remondi ja tegevuskava kohta. Ettekanne Tamur Tensing, kaasettekanded Kadri Sõrmus ja Toomas Liivamägi

Luunja valla investeeringud COVID-19 eriolukorras vallale eraldatud vahenditest. Ettekanne Kaire Vahejõe

Luunja Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine. Ettekanne Rait Aviste

Info