« Tagasi

Luunja vallavolikogu 10.03.2020 istung

PÄEVAKORD

Luunja Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2020. a tööplaani kinnitamine. Ettekanne Kaire Vahejõe

Luunja Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine;

Luunja Vallavolikogu esimehe valimine;

Luunja vallavanemale umbusalduse avaldamine;

Luunja vallavanema valimine /vallavanema asendaja määramine;

Luunja vallavalitsuse liikmetele umbusalduse avaldamine;

Luunja vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;

Luunja vallavalitsuse liikmete kinnitamine;

Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine