« Tagasi

Luunja vallavolikogu 30.01.2020 istung

Päevakord:

1. MTÜ Peipsimaa turism info. Ettekanne Kadi Ploom

2. Luunja valla 2019. a eelarve täitmise aruanne. Ettekanne Hille Luts

2019. a eelarve täitmise koond valmib volikogu istungiks, täpne laekumine alles selgub.

3. Luunja valla 2020. a eelarve teine lugemine. Ettekanne Hille Luts

4. Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a. määruse nr 54 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmise teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Ettekanne Ene Madissalu

5. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine. Ettekanne Astrid Hallik

6. Kahjunõude rahuldamata jätmine. Ettekanne Aare Anderson

7. Luunja valla 2020. a eelarve kinnitamine. Ettekanne Hille Luts

8. Info