« Tagasi

Luunja vallavolikogu 19.12.2019 istung

Päevakord:

1. Luunja puhkeala projekti tutvustus. Ettekanne Urmas Nugini projekteerijad ja kaasettekanne Indrek Kärner

2. Luunja valla 2020. a eelarve esimene lugemine. Ettekanne Hille Luts

3. Maamaksumäärade kehtestamine 2020. aastaks. Ettekanne Aare Anderson

4. Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

6. Luunja Vallavolikogu 26.11.2015 a. määruse nr 54 muutmine. Ettekanne Kairit Pahk

7. Roobi tee L2 kinnisasja omandamine. Ettekanne Raido Kutsar

8. Ülevaade SA Luunja Jõesadama tegevusest, finantsseisust, personali koosseisust. Ettekanne Harri Lepp

9. Arutelu skatepargi rajamise võimalustest Lohkva külla. Ettekanne Tamur Tensing, kaasettekanne Raido Kutsar