« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kuue üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksust suurusega 2,97 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. .

Luunja vallavolikogu otsus 29. aprill 2021 nr 30