« Tagasi

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril algusega kell 13.00 virtuaalselt VOLIS-e keskkonnas ja füüsiliselt Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

PÄEVAKORD

  1. Luunja valla 2021. a eelarve teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Ettekanne Hille Luts.
  2. Luunja valla põhimääruse eelnõu teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Ettekanne Marko Jaeger.
  3. Luunja Vallavolikogu töökorra kinnitamine. Ettekanne Marko Jaeger.
  4. Revisjonikomisjoni tööplaani tutvustus ja tööplaani kinnitamine. Ettekanne Margo Lempu.
  5. Vallavalitsusele nõusoleku andmine Luunja Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamiseks. Ettekanne Toomas Liivamägi.
  6. Padila tee kinnisasja omandamine. Ettekanne Aivo Paabo.
  7. Padila teele rajatud tänavavalgustuse omandamine. Ettekanne Aivo Paabo.
  8. Vahe tee L2 ja L3 omandamine. Ettekanne Aivo Paabo.
  9. Ülevaade vallavolikogu alatiste komisjonide 2020. aasta tööst. Ettekanded 2020. aasta lõpu seisuga ametis olnud komisjoni esimeestelt.
  10. Info.

Eelnõud ja lisamaterjal