« Tagasi

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (Veibri külas Väike-Emajõe maaüksuse detailplaneering)

Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 06.11 – 20.11.2023. Kuna avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta arvamus, korraldab Luunja Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu 28. detsembril 2023 kell 13:00 Luunja vallamajas (Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, 62222).

Avalikul arutelul tutvustame avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendame detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastame muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.