« Tagasi

Algab 2024. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine

Kaasavas eelarves osalemisel on valla elanikel võimalus osaliselt kujundada valla eelarvet, tehes ettepanekuid, mis edendavad vallaelu, ning osaledes hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Käesoleval aastal otsustatakse 2024. aastal elluviidav projekt.

2024. aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot. Ettepanekuid saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused.

Ettepanekuid saab esitada kuni 22. oktoobrini 2023 e-postile vald@luunja.ee või tavapostiga aadressil Puiestee 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa.

Ettepanek peab vastama järgmistele põhimõtetele:

  • elluviimise maksumus 10 000 – 40 000 eurot;
  • pakkuma avalikku huvi ning olema avalikus kasutuses;
  • olema teostatav 2024. aasta jooksul;
  • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanekus tuleb välja tuua:

  • esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  • objekti nimetus;
  • eesmärk ja olulisus (mis on ettepaneku eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi see lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on selle teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  • sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • ettepaneku realiseerimise hinnanguline maksumus;
  • vajadusel muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail oluline teada).

Pärast ettepanekut esitamist hindab vallavanema poolt loodud komisjon esitatud ettepanekuid ning otsustab millised nendest pääsevad hääletusele. Hääletusele pääsenud ideede tutvustamiseks korraldatakse avalik üritus.

Seejärel suunatakse ideed rahvahääletusele.

 Olulised tähtajad
Ettepanekute esitamine kuni 22.10
Esitatud ettepanekute analüüsimine ja hindamine kuni 24.10
Ideede tutvustamine 25.10 kuni 27.10
Hääletamine 30.10 kuni 22.11