Teostatud hanked alates 2020. a

« Tagasi

Pakkumiskutse Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimine põhiprojekti staadiumis

Luunja Vallavalitsus kutsub esitama pakkumusi Luunja vallas Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimisele põhiprojekti staadiumis, ca 1,25 km.

Pakkumused palume esitada vastavalt projekteerimise lähteülesandes ja selle lisades esitatud tingimustele. Projekteerijal peab olema tegevusluba/pädevusega isik teede projekteerimise valdkonnas. Palume maksumuse esitada koos käibemaksuga.

Lepingu täitmise tähtpäev: alates lepingu sõlmimisest 2,5 kuud.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt e-postile luunjavv@luunja.ee hiljemalt 7. augustiks 2020, kell 11:00.

Lisainfo: ehitus- ja keskkonnanõunik Tamur Tensing, e-post tamur@luunja.ee, tel 5026497

Lisad:

  1. Lähteülesanne
  2. AS K&H koostatud Põvvatu-Luunja kergliiklustee eskiisprojekti (töö nr 1820HP08) graafiline osa
  3. Aleviku liiklusuuring ja -eskiis täiendatud aruanne
  4. Maanteeameti 27.05.2020 nr kiri 15-2/20/9816-4 „Luunja aleviku Puiestee tänava ristumisest riigiteega 22211"
  5. Maanteeameti 31.03.2020 kiri  nr 15-2/20/9816-2 „Arvamuse avaldus seonduvalt Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamisega"
  6. Talli detailplaneeringu viimane versioon
  7. Luunja aleviku kergliiklustee

 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.