Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus on lõpetanud 2019. a algatatud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning Luunja vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise

Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeringualale ehitusõiguse andmiseks ühele hoonekompleksile üksikelamu ja abihoonetega. Planeeringuala suurus on 3,28 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu teadete alt.

Luunja vallavalitsuse korraldus 2019. a detailplaneeringu lõpetamise kohta

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta