Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Teade Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu KSH menetluse lõpetamise, planeeringu eesmärgi osalise muudatuse, lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kehtetuks tunnistamise ning uute lähteseisukohtade väljastamise kohta

Luunja Vallavolikogu on seoses sadama planeerimisest loobumisega lõpetanud Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja muutnud osaliselt detailplaneeringu koostamise eesmärki (sadama planeerimise kaalumisest on loobutud). Seoses eelnevaga on Luunja vallavalitsus tunnistanud kehtetuks ka detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse ning väljastanud uued lähteseisukohad elamu- ja puhkeala planeerimiseks. 

Luunja Vallavolikogu ostsus KSH lõpetamise kohta

Luunja Vallavalitsuse korraldus LÜ kinnitamise kohta