Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Teade detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest

Luunja vallavolikogu on kehtetuks tunnistanud vallavolikogu 27.08.2015.a otsusega nr 36 kehtestatud Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu krundi Pos 4 osas.

 

Viide otsusele