Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu menetluse pikendamine

Luunja vallavolikogu otsustas pikendada vallavolikogu 25.05.2006. a otsusega nr 5-14.1. „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Kasepõllu maaüksusele" algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaega ja määrata menetluse lõpetamise tähtajaks 01. juuli 2021.

 

Viide otsusele