Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale eesmärgiga kaaluda võimalusi Veibri tee 4 maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele ning lahendada Veibri tee maa-ala. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Detailplaneeirngu algatamise otsus ja lähtetingimused