Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi ühe täiendava üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Planeeringuga kavandatakse üldplaneeringu muutmist.

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähtetingimused