Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus